Projekt - Optimalizace svařování ve společnosti RK rent

Projekt
Optimalizace svařování ve společnosti RK rent

Naše společnost realizuje v roce 2020-21 projekt Optimalizace svařování ve společnosti RK rent, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_18_215
Název výzvy: Inovační vouchery - IV. výzva
Název projektu: Optimalizace svařování ve společnosti RK rent
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022255

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace svařování ve společnosti RK rent s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022255, jehož rozpočet byl 396.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 297.000,- Kč.
Obsahem projektu "Optimalizace svařování ve společnosti RK rent" je posouzení a optimalizace procesu svařování klasické (konstrukční) ocelové a nerez ocelové produkce společnosti RK rent s.r.o. tak, aby svařování klasické konstrukční oceli, hliníku a nerezové oceli splňovalo přísné evropské normy z pohledu jakosti a kvality.  V rámci projektu budou po optimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a bude sepsáno 6 WPQR (2x klasická konstrukční ocel, 2x hliník, 2x nerez ocel).  
Naše společnost RK rent s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.